Dagmammor får ordet. Läs mer
Vill du också driva familjedaghem?
Vill du arbeta hemifrån? Inspireras du av barn och deras tankar?
Läs mer
Kurser/Utbildning
Vi informerar om kurser och utbildningar som finns både för familjedaghem och föräldrar. Läs mer

Om föreningen
Föreningen för enskilt driven familjedaghems-
verksamhet i Stockholm startades år 1999
Läs mer

Kurser & utbildningar
Föreläsningar av Eva Selin

På väg i familjedaghem 

– om fördelar och möjligheter! 


Vad gör familjedaghem unikt? Vilka är verksamhetens konkurrensfördelar?  

Hur ser framtiden ut? Vilka möjligheter till utveckling finns? 


Eva Selin är journalist och chefredaktör för tidningen Familjedaghem. En tidning som vänder sig till dagbarnvårdare med fyra temanummer per år. I flertalet reportage och artiklar har hon genom åren beskrivit hur dagbarnvårdare arbetar och utvecklar sin verksamhet. Hon har också mött politiker, chefer och utvecklingsledare som ser till familjedaghemmens möjligheter. 


Föreläsningen anpassas utifrån målgrupp: 


Dagbarnvårdare, gruppledare och chefer. En inspirerande föreläsning som ger exempel på utvecklingsmöjligheter, konkurrensfördelar, inriktningar och profiler i såväl kommunal som enskild regi. Föreläsningen bygger på möten med dagbarnvårdare och på deras rika erfarenheter av vad olika barn i en grupp om blandade åldrar behöver i form av bemötande, trygghet, stimulans, lek och närhet. 


Föreläsningen kan skräddarsys och utgår då ifrån er verksamhet och era funderingar. Vad behöver ni för att komma vidare, utvecklas och nå ut? Vilka talanger vill ni utveckla? Vilken profil vill ni satsa på? 


Chefer, politiker och andra som vill inspireras, utvecklas och lära mer om verksamhet i familjedaghem. Föreläsningen sprider kunskap om den unika och mångfacetterade verksamhet som bedrivs i familjedaghem runt landet. Den pekar på hur familjedaghem väl motsvarar det Skolverket nu kallar ”pedagogisk omsorg”, en verksamhet i ständig utveckling. I familjedaghemmets lilla barngrupp finns tid och möjlighet för den enskilda dagbarnvårdaren att möta varje barn utifrån individuella förmågor och tillgångar. Såväl i den bekanta hemmiljön som i gruppverksamhet. 


Boka här!
Fortbildning
Diplomkurs för barnskötare, förskollärare och dagbarnvårdare 13 - 14 januari 2010. Ett brett innehåll som rör barnens vardag och vi medlemmar får en extra rabatt om 9%. Priset blir 2 985:- ex moms / person istället för 3 275:- ex moms. Vårt pris gäller endast då man bokar båda dagarna.Se vidare i programmet som är bifogat som pdf fil

Läs mer på www.punct.se


HITTA VILSE utbildning

För att kunna anordna en kvällsutbildning genom civilförsvarsförbundet i detta ämne så måste det vara minst 10 st anmälda. Om intresse finns, hör av er till Ullrika Rawley i styrelsen med namn och område (mail) så ska vi se om vi kan få ihop några kurser. Hitta Vilse lär barn vad de ska göra om de har gått vilse. Kostnad: ca 300 kr.

Första hjälpen
Vad gör du om någon råkar ut för en olycka? Första Hjälpen utbildning i Sverige anordnar kurser. Läs mer på www.forstahjalpen.se

Röda Korsets hemsida kan du också hitta Första Hjälpen utbildningar med olika inriktningar.

EU-finansierade utbildningsmöjligheter
Programkontoret är den myndighet i Sverige som informerar om olika projekt och möjligheter till utveckling genom EU. Mer information hittar du på www.programkontoret.se . Denna sida kan vara lite trög ibland, men ha tålamod, den innehåller mycket intressant information.

Barnskötarutbildningar
på distans
Ekbackeskolans Lärcenter i Osby har en distansutbildning med riksintag och du kan läsa mer på www.ekbackeskolan.nu

Skogsmulle
Många barn uppskattar att vara i skogen och Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp är exempel på hur man kan roligt och jobba pedagogiskt i skogen med 1-5 åringar. Det är Friluftsfrämjandet som arrangerar utbildningar i dessa grupper och du kan läsa mer på www.friluftsframjandet.se

 
Prenumerera
på artiklar

Vad är RSS?

Prenumerera
Söka plats i ett familjedaghem
Här kan du hitta ett familjedaghem nära dig. Läs mer
Bli medlem och
stöd vår förening

Medlemsavgift:
500 kr/år.

Uppläggningsavgift:
1000 kr.
(Gäller endast ny medlem. Du får en egen profilsida
och inloggningsuppgifter.)

Stödmedlem:
450 kr/år. (Du stödjer föreningen men har ingen inloggning/egen profilsida. Du är välkommen på våra möten men har ingen rösträtt.)

Skriv namn, adress, postnummer, familjedaghemmets namn, mobilnummer och epostadress som skickas till: susanne.tragardh
@icloud.com
och betalas in på
pg 1980576-1

Årsavgiften för 2015 betalas in senast den 28 februari.


© Copyright 2015
Privatafamiljedaghem.se


Webmaster