Evenemang

Med jämna mellanrum anordnar vi kurser, föreläsningar och mingelkvällar för medlemmarna. Vi tar in inspirerande folk som lär oss att tänka nytt och stärka oss i vår vardag med barnen. Vi tar gärna tips på kurser och föreläsningar ni skulle vilja gå på.

 

Kurser

Kurser gällande brandsäkerhet bör vi gå vartannat år. Vi anlitar MB Rescue och får då en teoretisk genomgång av riskplatser, evakuering och brandsäkerhetsutrustning. Utbildning i första hjälpen bör vi också gå vartannat år. Utbildningen i första hjälpen och barnolycksfall ger trygghet och handlingskraft i en akut situation. Utbildningen innehåller teori och praktisk träning i hjärt-lungräddning, åtgärder vid kvävningstillbud, genomgång av vanliga barnolycksfall och genomgång av allergisk reaktion och handhavande av adrenalinspruta. Vi anordnar även andra kurser som är intressanta.

 

Föreläsningar

Vår målsättning är att anordna föreläsningar med intressant inriktning.

 

Mingelkvällar

Där bygger vi gemenskap, delar erfarenheter och har trevligt.