Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg hette tidigare Familjedaghem/Dagmamma. Det är en omsorgsform som ger enorma möjligheter för utveckling och lärande i mindre grupper. Omsorgen bedrivs ofta i en lugn och trygg hemmiljö men kan också bedrivas i kompletterande lokaler. Här finns alla möjliga pedagogiska inriktningar.  Kontakten med barn och föräldrar är nära och familjära.